5 ESSENTIAL ELEMENTS FOR สมัครบัตรเครดิต

5 Essential Elements For สมัครบัตรเครดิต

5 Essential Elements For สมัครบัตรเครดิต

Blog Article

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

• โปรดแสดงบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ก่อนชำระค่าสินค้า

• รับส่วนลดเฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (กรณียื่นบัญชีธนาคารของบริษัท)

• รับส่วนลดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ไทวัสดุทุกสาขา หรือ

รวมประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง โรคมะร็ง โรคออฟฟิศซินโดรม

แคตตาล็อคของรางวัลในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเครดิต click here ซิตี้แบ้งก์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ ให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน

• กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขาย

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลัก

ยกเว้นการให้คะแนนเดอะวัน ในรายการต่อไปนี้ รายการเบิกถอนเงินสด

• การคำนวณคะแนนสะสมจะรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมด้วย โดยคะแนนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น

สัญญาการใช้บัตรเครดิต       ดาวน์โหลด

Report this page